กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลุด (งวดที่ 2 และงวดที่ 3 )   22 ม.ค. 2562 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 ม.ค. 2562 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่   16 ม.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5   24 ธ.ค. 2561 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่   11 ธ.ค. 2561 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์เข้าร่วมพิธีการประกาศสงครากับขยะของจังหวัดพิษณุโลก   3 ธ.ค. 2561 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   30 พ.ย. 2561 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่    29 พ.ย. 2561 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโึกสลุด ต.บ้านไหร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 พ.ย. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพ่นตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด จำนวน 1 คัน รหัสพัสดุ 001-51-0001 ทะเบียน กฉ 9084 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 2561 51
  (1)     2      3      4