กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุญมา หมู่ที่ 9 บ้านย้านโนนไพร ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำน่าน(ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทับใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ   14 พ.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ   8 พ.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562- เดือนมีนาคม 2562)   30 เม.ย. 2562 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่   20 มี.ค. 2562 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดีอินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ต.บ้านไร่   20 มี.ค. 2562 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจักสาน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่   20 มี.ค. 2562 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง คสล. สายเม่เคลือบ หมูที่ 3 บ้านโคกสลุด ต.บ้านไร่   20 มี.ค. 2562 38
  (1)     2      3      4      5