กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   5 เม.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล    5 เม.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562   23 ม.ค. 2562 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1)   24 พ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์   30 เม.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.บ้านไร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.   13 มี.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดิทัศน์ \\\\\\\"พิษณุโลกอันดับ 1 ทำถังขยะเปียกครัวเรือนครบ 100%\\\\\\\" และคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   4 มี.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)   14 ก.พ. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ประจำปี 2562 นอกสถานที่   7 ก.พ. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2562   7 ก.พ. 2562 83
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6