กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   5 เม.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล    5 เม.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562   23 ม.ค. 2562 151
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561   12 พ.ย. 2561 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1)   24 พ.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุญมา หมู่ที่ 9 บ้านย้านโนนไพร ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำน่าน(ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทับใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่   17 พ.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ   14 พ.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ   8 พ.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11