กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.บ้านไร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.   13 มี.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดิทัศน์ \\\\\\\"พิษณุโลกอันดับ 1 ทำถังขยะเปียกครัวเรือนครบ 100%\\\\\\\" และคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   4 มี.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562   23 ม.ค. 2562 34
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561   12 พ.ย. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)   14 ก.พ. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ประจำปี 2562 นอกสถานที่   7 ก.พ. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2562   7 ก.พ. 2562 30
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561   31 ม.ค. 2562 33
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   31 ม.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร   23 ม.ค. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10