กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
การโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 66 ท่าน