กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลุด (งวดที่ 2 และงวดที่ 3 )  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 15.58 น. โดย คุณ ชลภัสสรณ์ คำชนแดน

ผู้เข้าชม 151 ท่าน