กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561  
 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม นายประมวล พึ่งศรีศัย นายกองค์การบริหารตำบลบ้านไร่ ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์ ปลัดองค์การบริหารตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากพระราชกรณียกิจต่างๆ การช่วยเหลือประชาชน การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 13.12 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย