กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 13.26 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 65 ท่าน