กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
ประกาศผลปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 10.03 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 87 ท่าน