กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์ Ink Tank) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจักสาน หมู่ที่๖ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เคลือบ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดีอินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถเกษตร ๔ ล้อดั้มพ์ติดชุดเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๕๓๘ พล หมายเลขพัสดุ ๐๕๐-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง หมายเลขพัสดุ ๖๐๐-๖๑-๐๐๑๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขพัสดุ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5