กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561   12 พ.ย. 2561 40
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561    3 ธ.ค. 2561 21
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2561   3 ธ.ค. 2561 24
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561   9 พ.ย. 2561 8
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   16 ส.ค. 2561 45
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   6 ก.ค. 2561 49
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3)   6 ก.ค. 2561 57
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   5 ก.ค. 2561 35
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   8 มิ.ย. 2561 5
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561   9 เม.ย. 2561 7
  (1)     2