กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโึกสลุด ต.บ้านไหร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 พ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพ่นตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด จำนวน 1 คัน รหัสพัสดุ 001-51-0001 ทะเบียน กฉ 9084 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561   12 พ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนผิวดินจราจรดินลูกรัง สายแร่ในไพร หมู่ที่ 10 บ้านขอนอ้าปาก ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ต.ค. 2561 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโรงเก็บของ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้า ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ต.ค. 2561 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง สายนาตาเยิ้ม หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ต.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการจ้างซ่อมสร้าง คสล. พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2-3 บ้านโคกสลุด ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ต.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านวัดขวาง (งวดที่3) โดยวิธี e-bidding   8 ต.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ต.ค. 2561 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก   18 ก.ย. 2561 23
  (1)     2      3