กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   4 ต.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำขวัญของนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนา    21 ส.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างองค์กรเป็นองค์กรเรียนรู้   11 มิ.ย. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาจารย์สนม หมู่ที่ 10 บ้านขอนอ้าปาก ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่มี-ย่าใจ หมู่ที่ 7 บ้านขอนอ้าปาก ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ขวัญแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านขอนอ้าปาก ต.บ้านไร่ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อประชาสัมพันธ์ชุด \"เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น   11 ต.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง    4 ต.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   27 ก.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    25 ก.ย. 2561 27
  (1)     2      3