กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชน   28 พ.ย. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561   28 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.บ้านไร่ ปี 2561   28 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด   17 ม.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดงาน \\\"วันของดีเมืองกล้วยตาก\\\" ประจำปี 2562    17 ธ.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมกิจกรรม ประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก   28 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่่ของอบต.   26 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือเบี้ยยังชีพ   26 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   26 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงสุจริตของอบต.บ้านไร่   26 พ.ย. 2561 16
  (1)     2      3      4      5