กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถเกษตร ๔ ล้อดั้มพ์ติดชุดเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๕๓๘ พล หมายเลขพัสดุ ๐๕๐-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง หมายเลขพัสดุ ๖๐๐-๖๑-๐๐๑๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขพัสดุ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ สวิงฟอกซ์ จำนวน ๒ เครื่อง (รหัสพัสดุ ๖๒๕-๔๖-๐๐๒ และ ๖๒๕-๔๖-๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank) สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]จ้างทำป้ายรณรงค์ตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสรีิม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4